Napisz nazwy pierwiastków chemicznych o podanych właściwościach czerwonobrunatna ciecz

Pobierz

Próbkę badanego roztworu (o składzie podanym w tabeli) poddano działaniu chloru.. kwas o mocy średniej; po ogrzaniu kondensuje z utworzeniem ortopolikwasów fosforowych; tworzy sole; tworzy estry; kwas azotowy(V) HNO 3.. Bardzo przydatne w I klasie gimnazjum.. Kwas bromowodorowy to kwas .. Te oparte są o zachodzenie reakcji chemicznych.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.. Wybierz wersję odpowiedzi, w której niepoprawnie zi nterpretowano zapis chemiczny.Symbol chemiczny: Hg Nazwa łacińska: Hydrargyrum Nazwa angielska: Mercury Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa hydrargyrum, znaczącego "płynne srebro".Rtęć jest srebrzystym, ciekłym metalem.. Uzupełnij tabelę.. Ale fajna stronka tak wogle :P .. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.odczytywać z układu okresowego maksymalne wartościowości pierwiastków chemicznych grup 1., 2. oraz od 13. do 17. układu okresowego w ich związkach z wodorem lub tlenem; zapisywać wzory sumaryczne dwupierwiastkowych związków chemicznych na podstawie informacji o wartościowości tworzących ich pierwiastków;Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.

nazwy, właściwości charakter chemiczny związków .. O w Morde napisał: 2011-01-17 18:37:58.. JUTRO MAM TO .1 Ułóż równania reakcji chemicznych następujących pierwiastków chemicznych z tlenem oraz podaj ich nazwy: Ca, Cu(II), Al, C(IV) 2 Podziel związki chemiczne na tlenki metali i niemetali oraz podaj ich wzory: tlenek żelaza(III), tlenek azotu(III), tlenek baru, tlenek siarki(VI), tlenek chloru(I), tlenek chromu(VI), tlenek ołowiu(II), tlenek srebra(I) 3 Napisz wzory wodorotlenków o .Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.. 6 C węgiel 12,01 2,5 .. Konfiguracje elektronowe atomów obojętnych w stanie podstawowym.Rozpisane systemem podpowłokowym z wyszczególnieniem liczby elektronów w każdej powłoce.Nieregularności w zapełnianiu powłok niektórych pierwiastków grup pobocznych, lantanowców i aktynowców spowodowana jest promocją elektronową.001.. Własności fizyczne.. 11 protonów, 12 neutronów, 10 elektronów.. - gazy: grupa I: grupa II: .. nazwa masa atomowa : elektroujemność (wg Allreda i Rochowa) 5 B bor 10,81 2,0 .. tlenek potasu tlenek magnezu tlenek węgla(IV) tlenek żelaza(III) 1 2 3 4Masa metalowej sztabki w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 5 cm × 4 cm × 10 cm wynosi 2100 g. Oblicz gęstość metalu, z którego wykonano sztabkę, i podaj jego nazwę (informacje o gęstości metali możesz znaleźć w multimedialnym układzie okresowym pierwiastków chemicznych, ukladokresowy.edu.pl lub w podręczniku, s. 237).Od dawna stanowi on jeden z najlepszych sposobów na rozróżnianie substancji..

Określ wartościowość pierwiastków chemicznych tworzących kwasy o podanych wzorach sumarycznych.

Odkrycie: 1826 r. przez Francuza - Antoina Balarda Gęstość (g/cm 3): 3,13 Właściwości fizyczne: niemetal, lotna, czerwonobrunatna ciecz, o ostrym zapachu.Jeden z 2 pierwiastków (obok rtęci), który w temperaturze .STOPIEŃ SZKOLNY Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Strona 3 z 12 C. Określ wartościowość pierwiastków chemicznych .- ciecze: Tu znajdziesz UOP z podaną konfiguracją elektronową.. Ma bardzo niską temperaturę wrzenia_____ b)Meta;, ktory w temperaturze pokojewej jest srebrzystobiałą cieczą_____Kilka słów o nas ››.. Z góry dziękuję za pomoc.Ostatnia grupa, helowce, to zbiór najmniej aktywnych pierwiastków w całym układzie okresowym.. Umiarkowanie rozpuszcza się w wodzie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstały poprawne informacje.. He nazwa wywodzi się z greckiego helios - słońce 003. lit - Li Nazwa pierwiastka wywodzi się z greckiego lithos - kamień 004. beryl - Be Nazwa beryl pochodzi z języka greckiego beryllos, grecka nazwa półszlachetnego kamienia berylu.. Podkreśl na niebiesko nazwy metali, a na pomarańczowo - niemetali.Właściwości chemiczne..

Brom jest lotną cieczą o barwie czerwonobrunatnej.

Odkrycie: znana od czasów starożytnych Gęstość (g/cm 3): 13,53 Właściwości fizyczne: metal, srebrzysta, błyszcząca ciecz.Jeden z 2 pierwiastków (obok bromu), który w temperaturze .Zadanie: napisz równania reakcji chemicznych tlenków niemetali o podanych wzorach sumarycznych z wodą podaj nazwy otrzymanych kwasów so2 n2o5 so3 n2o3 Rozwiązanie: a so_ 2 h_ 2 o to h_ 2 so_ 3 kwas siarkowy iv bWpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzo - rach sumarycznych.. Nowa jakość zadań domowych.. Układ okresowy pierwiastków zwany również tablicą Mendelejewa jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w tabeli, uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej.. Kwas fosforowy (V) to kwas .. NO 2 SO 3 N 2 O 5 CaO Al 2 O 3 PbO 2 Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych.. Przy uczeniu się właściwości pierwiastków i związków chemicznych do matury zwróć szczególną uwagę na: 1. dla metali.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Właściwości chemiczne.. Chlor działa silnie drażniąco na drogi oddechowe.. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Układ okresowy pierwiastków..

To jeden z dwóch pierwiastków, który w warunkach normalnych pozostaje pod postacią cieczy.

Współczesny układ okresowy pierwiastków jest zmodyfikowaną wersją układu opracowanego w 1869 roku przez rosyjskiego uczonego Dymitra Mendelejewa.Ustal nazwę pierwiastka chemicznego,nazwy pierwiastków chemicznych lub grup pierwiastków chemicznych,których dotyczą podane informacje.Skorzystaj z układu.Podaj po przynajmniej jednym przykładzie pierwiastków chemicznych, których nazwy pochodzą od: a) nazw państw b) nazw regionów (miast) c) nazwy kontynentów d) imion bogów lub postaci mitycznych e) nazwisk wybitnych uczonych f) nazw planet g) określeń ich właściwości fizycznych.. wodór- H nazwa wywodzi się z greckiego hydro genes, co znaczy tworzący wodę 002. hel?. 10 Ne neon 20 .Symbol chemiczny: Br Nazwa łacińska: Bromum Nazwa angielska: Bromine Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa bromos, znaczącego "smród".Brom jest cieczą o ostrym zapachu.. W wyniku reakcji roztwór zabarwił się na kolor żółtopomarańczowy.. gęstość (czy metal jest lżejszy od wody, czy bardzo ciężki),Konfiguracje elektronowe pierwiastków chemicznych.. Nas Pani z tego codziennie bierze i Pyta!. beztlenowy / tlenowy.. Podobieństwo we właściwościach objawia się tym, że pierwiastki z tej samej grupy tworzą z innymi pierwiastkami podobny typ związków chemicznych.. Substancją, która spowodowała to zabarwienie, była czerwonobrunatna lotna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu.Podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość w podanych kwasach.. Właściwości fizyczne.. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.3.. Reakcje litowców z wodą 1Badanie właściwości pierwiastków chemicznych Zbadaj stan skupienia, barwę, zapach i inne cechy charakterystyczne oraz określ, korzystając z piktogramów, właściwości pierwiastków chemicznych: sodu, siarki, fosforu czerwonego, magnezu i cynku.. Pawel napisał: 2011-10-12 19:31:59. bezbarwna ciecz; dymi na powietrzu; temperatura wrzenia 86°C; gęstość 1,50 g/cm 3; tworzy 68-procentowy azeotrop z wodą o temperaturze wrzenia 121,8°CPodstawowy zestaw 21 pierwiastków chemicznych.. 11 protonów, 12 neutronów, 11 elektronów.. Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Napisz nazwy pierwiastków chemicznych o podanych właściwościach a)Czerwonobrunatna ciecz, niemetal o nieprzyjemnym zapachu.. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.. Za najbardziej trafny przykład zawdzięczający swą nazwę nieprzyjemnemu smrodowi można uznać brom, z gr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt