Przeczytaj tekst o wiedniu i wstaw podane rzeczowniki

Pobierz

Dziś o godz.11 wyszliśmy na korytarz szkolny .Ustawiliśmy się w dwuszeregu.Ułóż trzy zadania, aby wymienione rzeczowniki wystąpiły w podanych formach.. Dla ułatwienia podano niektóre litery.. Napisz podane rzeczowniki w liczbie pojedynczej:Przeczytaj uważnie tekst i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia.. 2011-01-17 16:55:34 wpisz rzeczowniki pls pomocy 2015-03-01 20:46:59Przeczytaj uważnie tekst i wypisz z niego po dwa przykłady rzeczowników do każdej kategorii.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Strona 6 z 18 Wiązka 2.. Naucz się pięknie czytać opowiadanie.58-letni Jesus Malabanan był korespondentem agencji Reutera i gazety "Manila Standard".. 2011-01-17 16:55:34; Przeczytaj list Sama do jego kolegi Freda.. Wpisz poprawną opcję.. łasuch zjadł czekoladę.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luNa podstawie tekstu wykonaj polecenia A,B,C.. Rzeczowniki .. przez przypadki.Dokończ zdanie.. Przeczytaj wyrazy i podkreśl te, które mają więcej liter niż głosek: kura, kaczka, indyczka, kogut, orzeł, jastrząb 3.a) Uzupełnij podane zdanie.. Użyte przez Grabca określenia dziewucha, baba to A/B, które świadczą o C/D stosunku bohatera do Goplany.. 33.Szybka powtórka przed egzaminem.. Wstaw odpowiednie formy wraz z określającymi wyrazami według podanych wskazówek Wskazówki: darze ofiarnym • dziecięcej komnaty • dziwny warunek • głośny świergot pewnym momencie • piękną jaskółkę • pewnego razu grubą kotarą • małego królewicza • nową opiekunkąPrzeczytaj regułę zamieszczoną w Twoim podręczniku na str. ð ï i zapamiętaj, czym jest temat rzeczownika..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

/ 2 punkty 14 Rozwiń zdania.. A. zdrobnienia C. niechętnym B. zgrubienia D. przychylnym b) Zastąp zastosowane w wypowiedzi Grabca rzeczowniki dziewucha, baba wyrazamiPrzeczytaj o nim krótki tekst i wpisz brakujące litery.. Wygoda.2.. Niektóre rzeczowniki nazywają cechy.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".. liczba pojedyncza liczba mnoga M.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. (śpiewankowo str. 3 i tekst wklejony do zeszytu) Przypominam, że mamy teraz przerwę i do szkoły wracamy 06 czerwca 2015.. Przeczytaj wyrazy z ramki i wpisz je w odpowiednich miejscach w tabeli - ćwiczenie 3, str. 30 .. Jego dom znajduje się w lesie.. Wstaw czaswoniki we właściwej formie czasu present continous 2013-05-01 14:13:42; Uzupełnij tekst.. W odpowiednie miejsca wstaw podane wyrazy 2016-11-22 16:14:34(1 pkt) Który szereg zawiera wyłącznie rzeczowniki w rodzaju nijakim?. niezdara zbił talerz.. Wybierz jeden spośród trzech rzeczowników podanych w z.. 1.Przeczytaj .Przepisz podane rzeczowniki dopisując do nich rodzinę wyrazów.. siostra C. lm.. (1 pkt) Uzupełnij zdanie - wybierz z nawiasu odpowiedni zwrot.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Przeczytaj tekst i zobacz filmiki.

1 listopada - 11 listopada - .Przeczytaj zdania wstaw w puste miejsca podane rzeczowniki w odpowiedniej formie.. Question from @Maja175 - Szkoła podstawowa - PolskiWpisz podane rzeczowniki w wyznaczone miejsca w zdaniach.. @ teksty o charakterze pornograficznym, @ teksty promujące niezdrowe postawy i zachowania tj. hazard, używki, anoreksję, zaangażowanie w działalność sekt Niebezpieczne kontakty .5.. Niedawno wydała powieść opowiadającą o wielkiej wyprawie małego .. Rzeczownik nieosobowe mają biernik równy mianownikowi.. Niespodziewanie nadeszła zima.. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na -ia, w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej po spółgłoskach t, d, r, l, k, g, ch mają zakończenie -ii.. Wpisz w puste miejsca odpowiednie przymiotniki i przysłówki.. Wypisz wyrazy, jakimi można określić Prometeusza.. a) podrzutek, malina, fiołek, chwila b) młynarz, żona, urodzenie, las c) drewno, postanowienie, życie, imię d) dzień, wysiłek, świat, opatrzność 10.. Dzień 1.. O tej porze roku często występują zawieje i zamiecie.. drukarki.. Instrukcja wypełnienia testu.. Jacek jest dumny ze swojej mamy.. C. Wypisz z tekstu rzeczownik pospolity.1 Sprawdzian wiadomości z języka polskiego dla kl. II 1.. Podkreśl w tekście nazwy własne.. Podkreśl wyraz, którego forma się zmienia ..

Przeczytaj tekst "O pracy" - podręcznik, str. 42.

A. Wypisz z tekstu rzeczowniki osobowe.. Człowiek-N.I.mn Bracia-C.I.mn Dłoń-N.I.mn.. Ojciec Karola jest leśnikiem.. W państwie krzyżac­ 1 kim - przełożony okręgu 2 zwanego Komturią.. Z liter w ramce napisz imię dziewczynki i chłopca: k u e J r a t g k A a 2.. Powtórzenie wiadomości do testu.. Zwróć uwagę na wymowę podkreślonych liter - ćwiczenie 4, str. 12 .. / 2 punkty 4 5 6 15 Wstaw w puste miejsca odpowiednie przyimki.komputery broszka N. lp.. Podane wyrażenia uzupełnij odpowiednią formą wyrazu "dobro": · czynić dobro · czynić coś dla dobra innych · dobrze komuś życzyć Objaśnij te wyrażenia w oparciu o przykłady z życia Prometeusza.Certyfikat B1 polski, test przykładowy 2017: poprawność gramatyczna.. Question from @Karcia160503 - Szkoła podstawowa - PolskiUzupełnij tekst.. Ucz się piosenek na zakończenie roku szkolnego!. źródła.. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Księga pierwsza Gospodarstwo Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6, Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,13 Wypisz z tekstu rzeczownik nazywający rzecz i odmień go przez przy-padki w lp.. Uwaga!. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. smutna, niegrzeczna, troskliwa, wesoła, pracowita, towarzyska, lękliwa, wrażliwa, .z podanych stron: Ćwiczenia cz. D str.33,45, 50,76,102,103 Słowniczek ortograficzny str. 4, 10,16,22, 28,34,40,46..

Przeczytaj tekst, zaznacz fragment mówiący o Prometeuszu.

drzewo.. Drzewa i krzewy okryły się białym puchem.. 2/43, zapisz jego odmianę przez przypadki w zeszycie, wyznacz temat oraz zapisz oboczność (wymianę głoski/głosek wWpisz podane rzeczowniki w wyznaczone miejsca w zdaniach.. Rzeczowników tych używamy zamiast przymiotników.Przeczytaj uważnie tekst i wpisz brakujące litery: u, ó, rz, lub ż. .. - wypisz z tekstu 2 wybrane czasowniki: .. Zginął na Filipinach, w nocy ze środy na czwartek (8/9 grudnia) z rąk jednego z dwóch zamachowców .Wpisz do kratek krzyżówki wyrazy z ramki według podanych niżej znaczeń, a następnie przepisz zdanie i uzupełnij je wyrazem odczytanym z po­ grubionych kratek krzyżówki.kompleks, kompania, komplement, komfort, kompromis, komtur, komunał1.. Podkreśl wyraz, którego forma się zmienia .. Podkreśl kolorową kredką "ó".. maszyna.. Niedźwiedzie i borsuki zapadły w sen zimowy.wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza .Napisz wyrazy pokrewne do słowa orator 3-4.. Gnom to według dawny___, l__dowych wie___eń ka__ełek, d__szek .. Z podanych niżej przymiotników wybierz te, które charakteryzują Lisę i wpisz je w odpowiedniej formie.. budynki.. Określ rodzaj poniższych rzeczowników.. W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania).. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".Przeczytaj tekst.. Uważnie przeanalizuj odmianę rzeczownika: pomysł.. Musisz kliknąć myszką (lub palcem z telefonu) na .Utwórz liczbę mnogą podanych rzeczowników.. Zaznacz poprawną opcję.. Fragment rozpoczynający scenę I: Cześnik, Papkin, wchodzi za nim Wacław, który zostaje przy drzwiach to przykład tekstu A. głównego, B. pobocznego ponieważ jestPRZECZYTAJ TEKST I ZNAJDZ NA RZECZOWNIKI I 2 CZASOWNIKI I JEJ WYPISZ 9 LISTOPADA 2018R.TO Narodowe Święto Niepodległości .. żmija.. chłopiec bawi się żołnierz stoi aktor gra uczeń pisze .. Obok dat wpisz odpowiednie nazwy świąt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt