Wypisz rodzaje planów filmowych

Pobierz

Ułóż krzyżówkę związaną ze sztuką kinematografii, której głównym hasłem będzie słowo REŻYSER.. Plany filmowe: szerokie.. rodzaj monta żu pozwalaj ący na przeplatanie dwóch lub wi ęcej w ątków,Odsłoń zapisane wcześniej na tablicy najważniejsze pojęcia związane z pracą kamery (kadr, kąt i punkt widzenia kamery, kompozycja obrazu, ruch kamery).. Po obejrzeniu filmu uczniowie mają 10 minut, żeby porozmawiać w grupie o swoich spostrzeżeniach i zrobić wspólną notatkę, którą przedstawią na forum klasy.rozpoznaje typy planów filmowych, wskazuje związki sztuki filmowej z innymi sztukami wizualnymi, tworzy wypowiedź wizualną lub nagrywa krótki film, podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania.. JĘZYK POLSKI Kl. 6 B 29.04.2021r.. * Po zapisaniu tematu lekcji, notatki i przeczytaniu tekstu wykonaj zadanie 2.dźwiękowej, zastosowanych planów filmowych, zwracają uwagę na ruchy i punkt widzenia kamery.. -ogólny.. Opisy wszystkich planów poparte odpowiednimi przykładami znajdziecie również w szóstym odcinku serii Kręci się, czyli tworzonego przez nas kanału YouTube poświęconego sztuce filmowej:PlAN TOTALNY RODZAJE PLANÓW FILMOWYCH Jak sama nazwa wskazuje detal to plan bliski gdzie w kadrze zawarto bardzo niewielki obiekt ukazany w dużym przybliżeniu.. liczę że pomogłam.. Pierwsza grupa planów filmowych to plany dalekie, na które składają się: Plan totalny, Plan ogólny, Plan pełny..

Wymień rodzaje planów filmowych.

Znam tylko tyle.. Przykład planu totalnego w filmie, gdzie widzimy całe otoczenie, w którym rozgrywa się akcja, a sylwetka ludzka jest ledwo dostrzegalna.. -pełny-plan daleki,w którym widać już postać bohatera,choć nie zajmuje on całego kadru.. Plan strategiczny - jest to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów .Wypisz rodzaje planów filmowych str. 242 oraz wiadomości pod hasłem Czy wiesz, że… str. 243.. ( możesz wyjaśnienia zapisać do zeszytu) 3.. PROSZĘ WYKONYWAĆ TYLKO KONKRETNIE WSKAZANE ZADANIA, PODANEMasz przed sobą test sprawdzający ogólną wiedzę na temat filmu.. Temat: O pracy kamery na planie filmowym - utrwalenie ONLINE 10.30 Materiały: Plany filmowe podręcznik, str. 242-243, zeszyt ćwiczeń str. 103.Informacje o odmianach filmów i gatunkach filmowych Ze względu na treść, sposób ukazywania rzeczywistości i technikę wykonania wyróżnia się filmy fabularne (prezentujące fikcyjne opowieści), dokumentalne i reportaże (ukazujące problemy realnego świata), eksperymentalne (np. tworzone przez artystów) i animowane.. Zapowiedz, że zapoznacie się bliżej z trzema z nich, wyłączając kompozycję obrazu, której poświęcone są osobne zajęcia (temat: Kompozycja obrazu filmowego).1..

Wymień rodzaje planów filmowych i opisz ich funkcję?

Miarą kadru jest umieszczona w nim ludzka sylwetka i jej proporcje względem otoczenia.mati05.. tłumaczy, czym są junk art, site specific, sztuka otoczenia (environment), Techniki szlachetne w fotografii opierają się na wykorzystywaniu zjawiska światłoczułości różnych materiałów, na tradycyjnej fotografii oraz na technikach graficznych.. Pokazuje człowieka od popiersia w górę.. Dubbing - stosowany jest przy filmach obcojęzycznych.. plany średnie: -plan amerykański-widok bohatera od kolan w górę.. -plan średni-widok bohatera od pasa w górę.W tym artykule skupimy się przede wszystkim na krótkiej charakteryzacji najpopularniejszych planów filmowych i ich zastosowaniach.. Zwracamy uwagę na wspólne cechy z teatrem i sztuką malarską - w starszych klasach, w młodszychNa planie filmowym nagrany został każdy film gdyby nie to nie byłoby żadnych filmów.. Omówię krótko każdy z nich: totalny - najszerszy z planów, ukazujący szerokie przestrzenie krajobrazu.. Zakwalifikowanie filmu do gatunku komedii (cechy komedii: elementy komizmu sytuacyjnego, postaci, słownego, groteska, absurd, hiperbola).. Wymień i omów bezpłatne programy graficzne, które można wykorzystać w tworzeniu reklamy na potrzeby przedszkola lub szkoły.. Zajmuje większą lub całą część kadru.. Plan totalny (ang.Plan filmowy - rozmiar kadru obejmującego fragment przestrzeni; określony sposób kadrowania, wynikający z odległości kamery od filmowanego obiektu czyli z odległości filmowanego obiektu od widza, rodzaju użytego obiektywu i oświetlenia oraz sposobu komponowania przestrzeni..

Rodzaje planów wiem tylko tyle: OGÓLNY, PEŁNY, ŚREDNI,PÓŁZBLIRZONY.

Zbliżenie - twarz bohatera jest widoczna z bliska.. - Total - pokazuje więcej niż plan ogólny np. plaża z opalającymi sie ludźmi, w tle horyzont.Plan filmowy - wartość wizualna typu kompozycyjnego zawierająca określone pole widzenia; odnosi się do sposobu ukazania przestrzeni w kadrze filmowym a) plan podstawowy (średni) plan amerykański - ukazuje postać tak, jak widzi ją oko; sylwetka od kolan w górę b) plany koncentrujące uwagęBliski (półzbliżenie) - plan służy do portretowania bohaterów.. Ukazuje popiersie postaci ludzkiej, jej mimikę, gestykulację, emocje.Chodzi w nim głównie o ukazanie szczegółów ubioru postaci lub cech szczególnych zwierzęcia.. Create internet chatbot for free & chat with talking robot.Plan amerykański -przedstawia aktorów do kolan Plan pełny -obejmyje całą sylwetkę postaci wraz z jej otoczeniem Zbliżenie Detal -koncentruje się na drobnych mankamentach -ukazuje twarz bohatera Półzbliżenie Plan średni -pokazuje twarz aktora wraz z ramionami -ukazuje sylwetkęZwykle są to: tytuł filmu, nazwiska głównych twórców ( reżyser, operator, scenarzysta, pierwszoplanowi aktorzy ), producent filmowy.. 2. zdjęcie fotograficzne zarejestrowane na klatce filmowej, będące najmniejszą cząstką ruchomego obrazu filmowego.ISTOTA I RODZAJE PLANÓW: Plany wyznaczają cele i kierunki działania organizacji, wskazują, co trzeba zrobić, kiedy i jak należy to zrobić oraz kto to ma zrobić..

Plan może także przedstawiać rekwizyt lub przedmiot istotny dla akcji filmu.rodzaje planów filmowych.

odpowiedział (a) 11.03.2009 o 16:30: plany dalekie: -generalny-widok okolicy z dalekiej odległości,zazwyczaj rozpoczyna lub kończy film.. Zapoznaj się z definicjami pojęć: kadr, kadrowanie, scena, ujęcie, montaż.. Opisz w trzech punktach na czym polega schemat procesu montażowego?. Posiada niezwykle różnorodne zastosowania np.- Półzbliżenie - jeden z rodzajów "bliskich" planów filmowych.. Co to jest kompozycja w sztukach plastycznych i jakie są elementy kompozycji obrazu?Przypomnij wiadomości na temat planów filmowych (podręcznik: s. 241), a następnie wypisz ich rodzaje.. Postać ludzka podporządkowana otoczeniu, drobna, pełny - postacie ludzkie pokazane od stóp do głów.Podstawowe poj ęcia filmowe Kadr to najmniejsza jednostka statyczna filmu, jedna klatka na świetlonej ta śmy lub jeden .. kombinacja planów i ustawie ń w poł ączeniu z ruchami kamery mo że w du żym stopniu zast ąpi ć tradycyjn ą metod ę monta żu.. Biorąc pod uwagęRodzaje planów filmowych: TOTALNY - najszerszy z planów, ukazujący szerokie przestrzenie krajobrazu, postać ludzka jest ledwie widocznym detalem obrazu OGÓLNY - pełny obraz miejsca akcji, widok ogólny, postać ludzka podporządkowana otoczeniu, drobna PEŁNY - postacie ludzkie pokazane od stóp do głów, tło zajmuje nadal ważne, choć nie główne miejsce AMERYKANSKI - człowiek .Plany filmowe mogą mieć różne rodzaje.. Postać ludzka jest ledwie widocznym detalem obrazu, ogólny - pełny obraz miejsca akcji, widok ogólny.. Dziękuję za udział w lekcji.. Polega na zastąpieniu dialogów i komentarzy lokalną wersją językową.Plan filmowy to: Możliwe odpowiedzi: 1. pole widzenia kamery filmowej podczas ujęcia.. Rodzaje planów: I. Przyporządkuj kadrom ilustrującym omawiany tekst odpowiednie nazwy (podręcznik: s. 239-240)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt