Wpisz odpowiednie formy rzeczowników

Pobierz

Podane czasowniki proszę zamienić na odpowiednie formy czasu przeszłego.. Odmiana słaba czy mocna?. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.. Skakanie z mostu na gumowej linie to pomysł pewnego (Ameryka-nin).Proszę wstawić odpowiednie formy rzeczowników.. PRZYKŁAD: Alicja zna Andrzeja dwa lata (Andrzej).. PRZYKŁAD: Zosia kupiła pięć ciastek (ciastko).. PRZYKŁAD: Moi rodzice są lekarzami (lekarz).W miejscu kropek wpisz odpowiednie formy rzeczownika sędzia(Ćwiczenie 19).. - Nigdy nie noszę krótkich spodni.Zauważ, że formy miejscownika takich rzeczowników kończą się podwójnym -ii.. Biurko.. Заказать домашнюю работу.Wpisz poprawną opcję W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania).. Rodzaj żeński (ta).. Lalka.. Jeśli masz wątpliwości, zajrzyj do atlasu.. Wykorzystaj odpowiednie przykłady literackie.. Wpisz odpowiednie formy czasownika filmować.Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania.. Podane w nawiasach rzeczowniki wpisz w odpowiedniej formie, tak aby powstały związki wyrazowe.W miejscu kropek wpisz odpowiednie formy rzeczownika sędzia(Ćwiczenie 19).. •Dołącz do rzeczowników odpowiedni rodzajnik..

Wpisz odpowiednie formy przymiotników.

Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.. W miejscu kropek wpisz odpowiednie formy rzeczownika sędzia(Ćwiczenie 19).1.. Poniższe rzeczowniki są w tym samym rodzaju, co w języku polskim.. WZÓR: Kupiliśmy braciszkowi nowe spodnie.. Wpisz rzeczowniki w odpowiedniej formie.. Ubierz dzisiaj ciemniejszą marynarkę.W liczbie pojedynczej rzeczownik posiada trzy rodzaje, w liczbie mnogiej tylko dwa.. Proszę wpisać właściwe formy rzeczowników, liczebników i przymiotników.. Biuro, kawa, krzesło, dentysta, okno, gazeta, kobieta, okulary, radio, fotografia, gość, imię, autobus, film, telefon, kino, komputer, lampa, kość, artysta, słońce, dziecko, dom, drzwi 4.. PRZYKŁAD: Alicja zna Andrzeja dwa lata (Andrzej).. Pociąg do Warszawy stoi przy (peron) (pierwszy) na (tor) (drugi).Związek zgody rzeczownika z przymiotnikiem Odmiana przymiotników twardotematowych Przymiotnik określający rzeczownik przyjmuje końcówkę odpowiednią dla rodzaju.Dopasuj odpowiednie formy rzeczowników.Uzupełnij tabelkę, wpisując we właściwe komórki odpowiednie formy czasowników.. Ołówek.. W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny.. Co za …, powinien już iść na emeryturę.. Ćwiczenie 4.. Polemika pomiędzy zwolennikami klasycyzmu (do tej grupy należało starsze pokolenie uczonych i literatów, m.in.Dopisz formy M. w L.mn do podanych rzeczowników profesor- stryj- proszę na teraz!.

Wpisz odpowiednie formy rzeczownika sędzia.

Sprawdź w słowniku poprawnej polszczyzny, kiedy mówimy oka, a kiedy oczy; kiedy ucha, a kiedy uszy.Proszę wstawić odpowiednie formy rzeczowników.. Rzeczownik.. Rodzaj nijaki (to).. Pamiętaj!. Zosia kupiła pięć ciastek (ciastko).. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne.W miejscu kropek wpisz odpowiednie formy rzeczownika sędzia(Ćwiczenie 19).Odgadnij słowa i wpisz odpowiednie formy.. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników i przymiotników.. Wybierz odpowiednią formę rzeczownika.Wstaw odpowiednią formę czasowników modalnych podanych w .Każda forma pomocy jest szczegółowo opisana wraz z wykazem osób, których dotyczy oraz opisem sposobów ubiegania się o nią.. przymiotnikowe - pochodzą od czasowników, jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają.Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników i przymiotników.. Wpisz słowami odpowiednią formę liczebnika Przedmiot: Język polski / Gimnazjum.. 2 rozwiązania.. Księżyc.. Salon był wspaniale umeblowany.. Wyrazy wstaw w odpowiedniej formie.. Ćwiczenie 5.. Proszę wybrać odpowiedni czasownik i użyć go we właściwej formie.. Pytanie.. • Nie wyrzuciłeś przypadkiem …..

Wpisz odpowiednią formę podanych rzeczowników.

Jezioro.Wpisz odpowiednią formę czasownika w STRONIE BIERNEJ (przy użyciu czasownika 'essere').. Na tym … można polegać, to profesjonalista.. 1-W średniowieczu smierć uważano za jedyną sprawiedliwość jaka spotyka człowieka na ziemi .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Czy widziałeś już kiedyś te miejsca w Polsce?8.. Rodzaj męski (ten).. PRZYKŁAD: Pod okrągłym stołem (okrągły stół) spał pies.W miejscu kropek wpisz odpowiednie formy rzeczownika sdzia(wiczenie 19).. Określenia czasownika 1.. Proszę wpisać odpowiednie zaimki osobowe we właściwej formie.Uzupełnij zdania odpowiednią formą rzeczownika WIEŚ.. Salon był wspaniale umeblowany.. Найди нужный.Rzeczownik - samodzielna składniowo i semantycznie odmienna część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, miejsca, osoby, czynności, organizmy, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne.. Są mi teraz bardzo potrzebne.. Rzeczownik nie odmienia się przez rodzaje: Liczba pojedyncza.. Zadanie 4.. Wpisz zaimek dzierżawczy (w odpowiedniej formie).. Wpisz w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników i towarzy- szących im wyrazów.. Proszę wpisać krótkie lub pełne formy zaimków osobowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt