Przykłady dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

Pobierz

Wykonaj zadanie 2 str.18 - PISEMNIE po dwa przykłady a, b z każdego poziomu, podręcznik 2.Z tej wideolekcji dowiesz się: - jak szacować wyniki dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych, - gdzie i kiedy przydaje się szacowanie wyników dodawania .Omówienie zasady dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym, sposobu porównywania tych ułamków oraz ustalania kolejności rosnącej lub malejącej.. Łamigłówka kl. 4-5 Azja - Mur Dziesięciu Tysięcy Li.. Będą również pracować w parach rozwiązując zadania rachunkowe jak również tekstowe.. Ewa kupiła 1,5 kg jabłek, 0,25 kg sera białego i 0,45 kg wędliny.. Proste działania na ułamkach dziesiętnych można wykonywać w głowie.. II Faza realizacji 1.. 12 i 3 dziesiąte dodać 5 i 27 setnych to 17 i 57 setnych.. * PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ DODAWAĆ I ODEJMOWAĆ PISEMNIE LICZBY DZIESIĘTNE *Trening pisemnego odejmowania ułamków dziesiętnych.. i odwrotnie, b) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci.. Wystarczy dodać oddzielnie części całkowite i oddzielnie części ułamkowe.. Kartkówka "Dodawanie i odejmowanie pisemne", plik: kartkowka-dodawanie-i-odejmowanie-pisemne.doc (application/msword) Matematyka z kluczemPlik kartkowka 4 dodawanie i odejmowanie pisemne.doc na koncie użytkownika b_klawitter • folder klasa 4 • Data dodania: 1 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne .10..

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Puzzle matematyczne dla kl. 4 - Dodawanie ułamków dziesiętnych.rozumie algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych oblicza sumę i różnicę ułamków dziesiętnych w pamięci (proste przykłady) dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych, • mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, • mnoży pisemnie ułamki dziesiętne, • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez jednocyfrową liczbę naturalną,Pobierz: kartkówka z dodawania i odejmowania pisemnego klasa 4.pdf.. 2012-02-06 16:32:51 Jutro mam sprawdzian z dodawania i odejmowania ułamków zwyklych i dziesiętnych.. Przypomnienie metod poznanych w klasie IV dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych w pamięci oraz pisemnie.1) ułamki mniejsze od 2, 2) ułamki większe od 2, a mniejsze od 4, 3) ułamki większe od 4, a mniejsze od 6, 4) ułamki większe od 6, a mniejsze od 8, 5) ułamki większe od 8.. Ułamki dziesiętne można mnożyć.Operację tą wykonujemy w taki sam sposób, jak dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, z tą różnica, że liczby pod sobą zapisujemy, by przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami.. Uczniowie wykonują w pamięci proste obliczenia korzystając z podręcznika (np. 0,6 + 0,7; 1,4 + 1,6; 11 - 0,3; 1,2 - 0,12 itp.) 2.1. słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery setne) 2. zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej 3. porównuje ułamki dziesiętne 4. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (proste przypadki) 5. porównuje ułamki dziesiętne z wykorzystaniem ich różnicy 6.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych polega na sprowadzeniu tych ułamków do wspólnego mianownika, a następnie na dodaniu lub odjęciu od siebie liczników oraz przepisaniu mianownika, np.: analogicznie postępujemy przy odejmowaniu, np.: Zad..

1) Wykonaj dodawanie ułamków:dodawanie ułamków dziesiętnych.

Przewiń.W przypadku odejmowania, jeżeli odjemna ma mniej cyfr po przecinku niż odjemnik, rozszerzamy ułamek uzupełniając brakujące cyfry zerami.. Przykład 1.. Dla chętnych do obejrzenia filmiki: 1.. W przypadku, gdy któryś z ułamków jest dłuższy, to w krótszym brakujące miejsca uzupełniamy zerami.. Przy odejmowaniu pisemnym zawsze najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy.A oto dwa inne przykłady pisemnego odejmowania liczb: Podobnie postępujemy przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych.. 2012-03-15 15:23:47 Opisz pisemny sposób dodawania odejmowania ułamków dziesiętynych!. Ławka waży 2,5 kg, a krzesło 1,25 kg.. Wynik podaj z dokladnoéci4 do czeéci setnych.. zadania klasa 1 proste równania jednostki pola zadania, funkcje kwadratowe przykłady.. Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia .Dwa dodać pięć to siedem.. Ile ważyły jej zakupy?. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, to żeby je dodać lub odjąć, to należy je wcześniej sprowadzić do wspólnego mianownika.W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Otrzymujemy wynik 7, 3 4.. Dodawanie i odejmowanie Dodajemy i odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach ..

Teraz zabierzemy się za odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych.

podpisaniu przecinka pod przecinkiem oraz o postawieniu przecinka w wyniku!. Sprawdzenie obecności i zadania domowego.. Pobieranie pliku.. Powiązane quizy.. Brakuje odpowiedzi.. ułamka dziesiętnego (np. 3 m 24 cm = 3,24 m), c) zaznacza i odczytuje ułamki dziesiętne na osi liczbowej, d) porównuje ułamki dziesiętne, np. ułamki 0,3.W tym temacie rozwiązujemy proste zadania tekstowe, w których dodajemy i odejmujemy sposobem pisemnym liczby dziesiętne.. 12.Zamienianie procent na ułamki dziesiętne.. Porównywanie liczb całkowitych.. identyfikujemy synonimy i dodajemy pisemnie ułamki dziesiętne.. Zaznacz, aby zobaczyć wynik.. 6 i 84 setne odjąć 3 i 21 setnych.. Wykonywanie działań łącznych na ułamkach dziesiętnych (proste przykłady).. : a) zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego.. 0,52 - 0,163 = 0,357 a) 0,514 b) 0,678 c) 1,520 + 0,180 - 0,250 - 0,163 0,694 0,428 0,357Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.. Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta076.pdf lub na kartę obok.. O ile ławka jest cięższa od krzesła?. zdaj się na własny los.. Łamigłówka kl. 4-5: Kosmos - Wielkie Słońce.. * Pamiętaj, że na końcu liczby dziesiętnej, po przecinku możesz dostawiać zera, np. 17,2 + 8,54 = ?.

Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.

13.Stosowanie ułamków dziesiętnych do zamiany jednostek wagi, długości.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Podanie tematu lekcji: Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania.Sumę liczb 5,04 i 2,3 możemy obliczyć w pamięci dwoma sposobami.. Przykład: Wykonaj pisemnie działania: a) b) Dodając lub odejmując pisemnie ułamki dziesiętne, możemy uzupełnić brakujące cyfry części ułamkowych zerami.Ułamki dziesiętne.. Spójrz na taki przykład.. 3 dziesiąte to inaczej 30 setnych.Dodając w pamięci liczby dziesiętne, dodajemy całości do całości, a części dziesiętne do części dziesiętnych, np. R1cZca2bcz22y 1 "Przykłady: 13,62 +4,13 =17,75dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.. Jola zrobiła zakupy za 14,75 zł.Nauczyciel informuje uczniów, iż na dzisiejszych zajęciach będą oni doskonalili swoje umiejętności dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.. Jeżeli dwa ułamki mają ten sam mianownik, to wtedy dodajemy je sumując liczniki.. Bardziej skomplikowane działania można wykonać pisemnie.Mnożenie ułamków dziesiętnych.. Przykłady na dole str. 17 w podręczniku.. Przykład \(0,845+0,37\)Dodając lub odejmując od siebie ułamki dziesiętny sposobem pisemnym, zapisujemy je pod sobą tak aby przecinki w obu ułamkach znajdowały się nad sobą.. dodawanie ułamków dziesiętnych i układ współrzędnych.. Jedynkę przepisujemy.. Liczby zapisujemy tak, aby jedności, dziesiątki, setki (i tak dalej) oraz dziesiąte, setne (i tak dalej) części liczb znajdowały się w jednej kolumnie.Dodawania i odejmowanie ułamków dziesiętnych.". Części setne pierwszej liczby przepisujemy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt